Bring Your Own Device

De verdwijning van computers in het MMS en de Vide is tijdelijk stilgelegd en de aandacht is gevestigd op het aantal computerwerkplekken in het nieuwe Grotiusgebouw. Toch heeft de Universitaire Studentenraad (USR) nog steeds haar bedenkingen bij de manier waarop de Radboud Universiteit (RU) en de faculteiten omgaan met het principe Bring Your Own Device (BYOD).

BYOD houdt in dat studenten en medewerkers hun eigen devices (laptops, tablets, smartphones, etc.) meenemen naar de universiteit. Dit proces is al een aantal jaren geleden begonnen en steeds meer studenten nemen dan ook hun eigen apparaten mee. Dit moet wel betekenen dat de universiteit hierop inspeelt door voor een goede draadloze netwerkverbinding te zorgen, noodzakelijke software aan te bieden en ook genoeg stopcontacten en kluisjes te faciliteren.

De RU en de faculteiten zijn er in de ogen van de USR nog niet klaar voor om computers te verwijderen, ook niet als daar BYOD-werkplekken voor terugkomen. Bij een presentatie, gegeven door de Wageningen University, werd aangegeven dat daar op facilitering van BYOD wordt ingezet, maar de bestaande computerwerkplekken in eerste instantie behouden blijven. Het verwijderen van computerwerkplekken omdat studenten meer eigen laptops meenemen is daar dus niet aan de orde.

De USR hoopt dat deze manier van handelen overgenomen wordt door de RU en de faculteiten alhier, waardoor er zowel goede faciliteiten zijn voor vaste werkplekken als BYOD-werkplekken en dat de overgang geleidelijk gaat.