Facilitair Bedrijf komt ook met ontbijtje

Na vele aanpassingen in het assortiment, heeft het Facilitair Bedrijf vandaag bekend gemaakt dat er tijdens de introductie ontbijtjes zullen worden verkocht. Op verschillende locaties op de campus kunnen studenten een ontbijtje kopen voor €2,50 met daarin een broodje kaas en een broodje vlees, fruit en sap. Dit naar aanleiding van aanbevelingen die de USR heeft gedaan in het rapport over de restauratieve voorzieningen. In dat rapport beveelt de USR aan om ook ontbijtjes te verkopen voor een beperkte prijs.

Hoewel het grootste deel van de respondenten (67%) weinig tot nooit ontbijt op de universiteit zijn er redenen om aan te nemen dat hier verbetering op geboekt kan worden. Een standaardontbijt voor een beperkte prijs zou hier een goed voorbeeld van kunnen zijn. Van de mensen die niet op de universiteit ontbijten geeft 24,6% aan dat dit (onder andere) aan de prijs ligt. De openingstijden lijken ruim genoeg en ook het aanbod lijkt voldoende. De overige mensen die niet op de universiteit ontbijten doen dit thuis.Wat betreft de prijs is een opvallende piek te zien bij €2,-. Het zou een goede optie kunnen zijn om een standaardontbijt samen te stellen voor €2,-. Dit kan studenten vroeger naar de campus trekken voor een ontbijt, waarmee de omzet van het Facilitair Bedrijf verhoogd kan worden en er beter gebruik gemaakt kan worden van de vroege openingstijden die het Facilitair Bedrijf, specifiek De Refter, kan bieden.

Eerder al werd het stokbroodje gezond geïntroduceerd en kon je bagels en smoothies krijgen bij de horeca outlets. Halverwege april werd door het College van Bestuur bekend gemaakt dat het ontbijt er zou komen, maar het is nog onduidelijk of dit ontbijtje alleen tijdens de introductie wordt verkocht. De USR hoopt van harte dat ook vanaf het begin van het nieuwe collegejaar ontbeten kan worden op de campus.

Lagere prijzen, herindeling en ontbijt bij De Refter

RefterOp 15 april was de universitaire gezamenlijke vergadering (UGV). De rapportage die de USR geschreven heeft over de restauratieve voorzieningen werd tijdens deze vergadering besproken met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. De USR is blij met een aantal uitkomsten. Vanaf 1 mei zal voor de rest van 2013 een Reftermaaltijd €4,50 kosten.

Uit de rapportage en de afnamecijfers bleek dat een lagere prijs een grotere afname realiseert, waardoor uiteindelijk een hogere omzet kan worden behaald. De USR pleit voor een prijs van €4,-, maar de proefperiode van komende maanden zal uitwijzen of de rek van de prijselasticiteit groter is.

De USR is ook gevraagd om mee te denken over de herindeling van De Refter. Zo kan De Refter aantrekkelijker worden gemaakt om te verblijven buiten de etenstijden om, bijvoorbeeld om wat te studeren, een kop koffie te drinken of af te spreken met medestudenten. Deze herindeling zou nog voor het nieuwe collegejaar moeten worden gerealiseerd!

Daarnaast is de USR uitgenodigd om een klankbordfunctie te vervullen. Zo kan op gestructureerde basis de mening van studenten worden gehoord. Zes studenten mogen in deze groep plaatsnemen. De klankbordgroep zal in de toekomst wellicht worden gevraagd mee te doen aan een proefsessie.

Ook wordt nagedacht over het verzorgen van een ontbijtje in De Refter. Binnenkort worden het College van Bestuur, de USR en een aantal studenten gevraagd van het eerste ontbijtje te komen genieten. We wachten met spanning af!

Wat is nu blijven liggen? De vrijdagmiddagsluiting. Het College van Bestuur gaf aan de sluiting te willen heroverwegen wanneer blijkt dat meer klanten naar De Refter komen. Aangegeven werd dat het op dit moment niet rendabel is. Mogelijk komen er klanten op vrijdagmiddag als De Refter zijn herindeling heeft gehad. Hoewel de USR liever ziet dat De Refter ook geopend is op vrijdagmiddag is de studentenraad content met de behaalde resultaten van gisteren.  Zien we jou terug in de vernieuwde Refter?