RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid stelt zich voor

FSR FDR

In mei 2014 zijn wij gekozen voor de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vanaf september zijn wij dan ook vol goede moed en enthousiasme van start gegaan. De Facultaire Studentenraad (FSR) is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. De FSR is betrokken bij het facultaire beleid op het gebied van onderwijs- en studentenvoorzieningen. In al ons handelen streven we er zoveel mogelijk naar om de belangen van de rechtenstudent zo goed mogelijk te behartigen.

Continue reading “De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid stelt zich voor”

Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327

Dag van de Medezeggenschap

Op woensdag 26 maart vindt de Dag van de Medezeggenschap plaats. Wil jij volgend jaar meepraten over het onderwijs op jouw opleiding of faculteit ga op deze dag dan langs bij jouw Facultaire Studentenraad of de Universitaire Studentenraad! Zij zullen je alles vertellen over de medezeggenschap en hoe ook jij je steentje kan bijdragen op het gebied van onderwijs en faciliteiten voor studenten. Nieuwsgierig? Hieronder vind je een overzicht van wat er deze dag te doen is en waar je informatie kunt krijgen.

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad zal tijdens de middagpauze van 12.30u – 13.30u met een kraampje op het Pieter Bondamplein (Cultuurcafé)staan. Hier zullen ze laten zien waar zij dit jaar mee bezig zijn. Voor welke onderwerpen zetten zij zich dit jaar in? Wat hebben zij tot nu toe bereikt?Bovendien kun je hier informatie inwinnen over de medezeggenschap in het algemeen en waar jij je volgend jaar voor in zou kunnen zetten!

Facultaire Studentenraad Letteren

De Facultaire Studentenraad Letteren zal je vanaf 10.00 uur over de studenten-medezeggenschap informeren door middel van een heuse spOERtocht! Je vindt ons op het Erasmusplein of in de Refter (afhankelijk van het weer), waar wij je/jullie op een tocht van ong. 15 minuten over de campus sturen. Tijdens deze spOERtocht leren je wat over de faculteit, de medezeggenschap en de OER. Op het einde van de tocht wacht je iets lekkers te eten en te drinken, en de mogelijkheid om met leden van de FSRL te kletsen. Ga dus als onderbreking van het studeren even een stukje wandelen over de campus en doe mee aan de spOERtocht!

Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen

Morgen deelt de FSR Managementwetenschappen snoep uit om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Heb jij vragen over de medezeggenschap op onze universiteit en faculteit of wil je misschien volgend jaar zelf in de FSR, kom dan morgen in de lunchpauze naar de Thomas van Aquinostraat ter hoogte van TvA 5!